Zamjena hidroforskog postrojenja – KBC Osijek

Izvršena je demontaža postojećeg hidroforskog postrojenja (crpki, cjevovoda, tlačnih posuda) te montaža novih hidrostanica.
Ugrađena je hidrostanica sa tri crpke za pitku vodu Hydro MPC-E 3 CRE 45-2 i hidrostanica sa tri crpke za omekšanu vodu Hydro Multi-E 3 CRE 10-5.
Također je izvršena demontaža postojećeg cjevovoda i montaža novog cjevovoda iz PVC-a, preinaka razvodnog ormara, postavljanje nove rasvjete i gromobranske zaštite.

HEP TE-TO Zagreb – nabava pumpi dodatne vode za nadopunu vrelovoda

Izvršena je dobava, montaža i puštanje u rad crpki za nadopunu vrelovoda, snage 2 x 45 kW. Osim montaže crpki, ugrađen je i automatski nepovratni bypass ventil, pripadajuči zaporni ventili te izrada i montaža cjevovoda od crpki do spoja sa postojećim cjevovodom.


Montaža cjevovoda na pročišćivaču vode – Dubrovnik

Završeni su radovi na montaži cjevovoda na gradilištu crpne stanice sa uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim objektima u mjestu Komolac – Dubrovnik.
Radovi su uključivali montažu obilaznog cjevovoda DN600, duljine 90 m iz duktilnih cijevi, te izradu i montažu čvora DN600 iz nehrđajučeg čelika za spajanje postojećeg cjevovoda i novog obilaznog cjevovoda.

Isporuka i montaža tlačne posude – CS Čelopeci, Dubrovnik

Izvršena je zamjena tlačne posude volumena V: 700 lit, projektnog tlaka 25 bar, unutar crpne stanice Čelopeci – Dubrovnik. Opseg isporuke obuhvaća demontažu stare i montažu nove tlačne posude sa kontaktnim nivokazom, pripadajuće ventile na priključcima tlačne posude, te elektropovezivanje kontaktnog nivokaza sa upravljačkim ormarom i puštanje u rad.

Isporuka i ugradnja 13 crpki za HEP, TE-TO Osijek

te-to-osijek-03bte-to-osijek-02bte-to-osijek-01ate-to-osijek-04b

 

 

 

Dana 22.02.2016 završena je ugradnja crpki u postrojenje TE-TO Osijek. Opseg isporuke je dobava i ugradnja 13 crpki unutar postrojenja TE-TO Osijek. Crpke su snage od 2.2 kW – 37 kW.

Dobava i ugradnja tlačnih posuda na CS Ombla

01a02aDana 29.01.2016 završena je ugradnja dvije nove tlačne posude za pitku vodu, u crpnoj stanici Ombla u Dubrovniku. Tlačne posude su promjera 980 mm, visine 3700 mm, volumena 2.5 m3, PN10 bar. Uz posude se izmjenila i pripadajuća armatura: zasun DN250, nivokaz sa magnetskim krilcima i sigurnosni ventil DN50.