Dobava i ugradnja tlačnih posuda na CS Ombla

01a02aDana 29.01.2016 završena je ugradnja dvije nove tlačne posude za pitku vodu, u crpnoj stanici Ombla u Dubrovniku. Tlačne posude su promjera 980 mm, visine 3700 mm, volumena 2.5 m3, PN10 bar. Uz posude se izmjenila i pripadajuća armatura: zasun DN250, nivokaz sa magnetskim krilcima i sigurnosni ventil DN50.

Posted in Novosti.