2. siječnja 2018.

ELEKTROKOVINA ADRIA d.o.o. započela s provođenjem projekta
“PROŠIRENJE PROIZVODNOG KAPACITETA U PROIZVODNJI HIDRO I CRPNIH STANICA TE UPRAVLJAČKIH ORMARA”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći podaci o projektu:
Naziv projekta: PROŠIRENJE PROIZVODNOG KAPACITETA U PROIZVODNJI HIDRO I CRPNIH STANICA TE UPRAVLJAČKIH ORMARA
Šifra/kod projekta: KK.03.2.1.06.1887

Kratki opis:
Potražnja tvrtki, koje upravljaju vodovodnim i fekalnim mrežama, prema većim zgotovljenim crpnim i hidro stanicama raste iz godine u godinu. U odnosu na standardne stanice, pred-zgotovljene stanice pojeftinjuju investiciju te skraćuju realizaciju projekta. Naša proizvodnja, koja već proizvodi manje stranice, trenutno ne može tržištu na dovoljno konkurentan način ponuditi veće stanice. Opremanjem našeg proizvodnog pogona novom opremom, dodatnom obukom i povećanjem našeg proizvodnog tima omogućiti ćemo povećanje kapaciteta, povećanje asortimana, veću efikasnost i fleksibilnost proizvodnje.

Cilj projekta:
Povećanje efikasnosti i proširenje u proizvodnom asortimana tvrtke u segmentu proizvodnje zgotovljenih hidro i crpnih stanica i pripadajućih upravljačkih ormara. Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju unaprijed određenih pokazatelja: porast prihoda od prodaje, očuvanje radnih mjesta, porast zapošljavanja, te privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratnim sredstvima).

Ukupna vrijednost projekta: 366.100,00 kn
Iznos financiran sredstvima EU: 177.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: od 02.01.2018. do 02.11.2018.
Kontakt osoba za više informacija o projektu: Ante Plazibat, direktor
Kontakt mail: prodaja@elektrokovina-adria.hr
Kontakt telefon: 021/537-900

Više o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima potražite na http://www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite stranicu.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ELEKTROKOVINA ADRIA d.o.o.