HEP TE-TO Zagreb – nabava pumpi dodatne vode za nadopunu vrelovoda

Izvršena je dobava, montaža i puštanje u rad crpki za nadopunu vrelovoda, snage 2 x 45 kW. Osim montaže crpki, ugrađen je i automatski nepovratni bypass ventil, pripadajuči zaporni ventili te izrada i montaža cjevovoda od crpki do spoja sa postojećim cjevovodom.


Posted in Novosti.