Isporuka i montaža crpki i opreme za vodoopskrbni sustav “Gornja sela Orašca” – CS Mrčevo

Dana 21.04.2016 završena je montaža hidromehaničke opreme u CS Mrčevo. Opseg isporuke je dobava i ugradnja dvije frekventno regulirane crpke tipa CRE20-10, snage P2:15 kW ,hidrostanice sa tri frekventno regulirane crpke tipa CRIE5-16 snage P2: 3×4 kW , dva kompenzatora hidrauličkih udara, V1=3.7 m3, PN25 i V2=1.7 m3, PN25, te cijevnog razvoda unutar crpne stanice.

cs-mrcevo-01a

cs-mrcevo-03a

cs-mrcevo-02a

Posted in Novosti.