Isporuka i montaža crpki i opreme za vodoopskrbni sustav “Gornja sela Orašca” – CS Orašac

Dana 23.07.2016, završena je ugradnja crpki i hidromehaničke opreme na CS Orašac. Opseg isporuke je dobava i ugradnja tri crpke tipa CR 20-17, snage P2: 3×18.5 kW, cijevnog razvoda DN300 i DN250 za povezivanje stare i nove vodospreme, te cijevni razvod u crpnoj stanici.

orasac-04aorasac-05a

Posted in Novosti.