Isporuka i montaža tlačne posude – CS Čelopeci, Dubrovnik

Izvršena je zamjena tlačne posude volumena V: 700 lit, projektnog tlaka 25 bar, unutar crpne stanice Čelopeci – Dubrovnik. Opseg isporuke obuhvaća demontažu stare i montažu nove tlačne posude sa kontaktnim nivokazom, pripadajuće ventile na priključcima tlačne posude, te elektropovezivanje kontaktnog nivokaza sa upravljačkim ormarom i puštanje u rad.

Posted in Novosti.