AP 50B.50.08.A1V

Vrsta proizvoda Crpke
Namjena Vodoopskrba i odvodnja
Tip Drenažne i fekalne crpke

Pozovi za cijenu

Opis

Potopna crpka za odvodnju otpadnih i fekalnih voda, max. temperature
do 40 °C, max. prolaza čestica do 50 mm. Crpka je u cijelosti izrađena
iz nehrđajućeg čelika AISI304, u izvedbi sa plovnom sklopkom za automatski
rad i 10 m napojnog kabela.
Radna karakteristika: Q = 0 – 24 m3/h,  H = 11 – 2,8 m.
Priključak: izlaz = 2”
Snaga: P1 = 1200 W
Napon napajanja: U = 1 x 230 V

Dodatne informacije

Vrsta proizvoda Crpke
Namjena Vodoopskrba i odvodnja
Tip Drenažne i fekalne crpke