SOLOLIFT2 D-2 1x230V

Vrsta proizvoda Crpke
Namjena Vodoopskrba i odvodnja
Tip Drenažne i fekalne crpke

Pozovi za cijenu

Opis

Kompaktni automatski precrpni uređaj za odvodnju otpadnih voda
max. temperature do 50 °C, s priključcima za tuš  kadu i umivaonik.
Radna karakteristika: Q = 0 – 6,8 m3/h,  H = 5,5 – 0 m.
Priključak: – ulazne cijevi promjera 36/40 mm
                  – izlazne cijevi promjera 22/32 mm
Snaga: P = 280 W
Napon napajanja: U = 1 x 230 V

Dodatne informacije

Vrsta proizvoda Crpke
Namjena Vodoopskrba i odvodnja
Tip Drenažne i fekalne crpke