Uvjeti prodaje

Općenito

Ovim uvjetima prodaje utvrđuju se postupak naručivanja, plaćanja, dostave i reklamacije proizvoda ponuđenih u Internet trgovini tvrtke Elektrokovina Adria d.o.o. na internet adresi www.elektrokovina-adria.hr/trgovina. U navedenoj Internet trgovini, tvrtka Elektrokovina Adria d.o.o. se nalazi u ulozi Prodavatelja, a Kupac je svaki posjetitelj Internet trgovine koji putem webshopa ili na neki drugi način naruči barem jedan proizvod od Prodavatelja.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, skrećemo Vam pozornost da maloljetne i potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, te to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili naručivanja proizvoda snosi Kupac.

Uz proizvode koji se nalaze u internet katalogu nastojimo dati što precizniji opis i sliku proizvoda, no unatoč tome, ne preuzimamo odgovornost za točnost navedenih podataka. U slučaju nezadovoljstva kupljenom robom svaki kupac ima (bez navođenja posebnog razloga) pravo na reklamaciju i povrat sredstava sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača.

Cijene

Sve cijene na stranicama web shop-a www.elektrokovina-adria.hr izražene su u HRK. U košarici s desne strane ekrana prikazuju se cijene s uračunatim popustom za jednokratno plaćanje. Sve cijene sadrže obračunatu zakonsku stopu PDV-a.

Elektrokovina Adria d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena bez prethodnih najava, a istom će se pristupiti isključivo u slučaju značajnije promjene cijene od strane dobavljača. Cijene iskazane na potvrdi narudžbe (koju ćemo Vam dostaviti temeljem Vaše narudžbe) ne mogu se mijenjati u roku važenja ponude i obvezujuće su za Elektrokovina Adria d.o.o. kao Prodavatelja.

Naručivanje

Svi proizvodi ponuđeni u našoj web trgovini mogu se naručiti putem elektronskog obrasca narudžbe na webshop-u.

Narudžbe se obrađuju radnim danom pon-pet 08-16 sati.

Nakon svake zaprimljene i obrađene narudžbe, Kupcu će biti dostavljena potvrda narudžbe s iskazanim rokom važenja te uputom za plaćanje.

Plaćanje

Kupcima se nude modeli plaćanja:

 • Općom uplatnicom (uplatom na šalteru banke, pošte, FINA-e ili osobnim Internet bankarstvom)
 • Virmanom (prijenosom sredstava s računa na račun)

Nakon zaprimanja Vaše narudžbe, na Vaš e-mail primit ćete potvrdu narudžbe. Uplatu po potvrdi možete izvršiti osobnim internet bankarstvom ili u bilo kojoj poslovnici banke, Fine, pošte… Nakon vidljive uplate ili dostavljenog dokaza o uplati, kupljene proizvode isporučujemo na željenu adresu dostave.

Dostava

Nakon što uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu (ili nam dostavite dokaz o uplati na broj faksa 021/537-903 ili e-mail prodaja@elektrokovina-adria.hr), kupljena roba priprema se za isporuku.

Proizvodi koji su dostupni na vlastitim zalihama u web shop-u imaju oznaku ”Na zalihi”, dok za proizvode koji nisu trenutno raspoloživi možete kontaktirati naše djelatnike putem telefona ili poslati pisani upit na naš e-mail. Ukoliko Elektrokovina Adria d.o.o. iz nekog razloga nije u mogućnosti dostaviti sve naručene proizvode, pravovremeno će kontaktirati Kupca i ovisno o njegovoj želji dogovoriti produženi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje narudžbe.

Od situacije nemogućnosti isporuke nekog od naručenih i plaćenih proizvoda, Kupac je u potpunosti zaštićen budući da se potvrda koja se dostavlja Kupcu i po kojoj se vrši plaćanje izrađuje nakon provjere raspoloživosti proizvoda, koji se potom rezervira na skladištu Prodavatelja. U slučaju da zbog nepredviđenih razloga (više sile ili slično) Prodavatelj ne bude u mogućnosti isporučiti plaćene proizvode, Elektrokovina Adria d.o.o. se obvezuje Kupcu izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku 2 radna dana.

Dostava se obavlja svakim radnim danom te se kupljena roba na željenu adresu za područje Hrvatske izvršava u roku 2-5 radnih dana (dostava na otoke koji nisu mostom povezani s kopnom vrši 2-3 puta tjedno). Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već samo do ulaza u zgradu.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Elektrokovini, Elektrokovina Adria d.o.o. zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Informaciju o visini troška dostave proizvoda možete iščitati u postupku naručivanja, gdje je stavka ”Troškovi dostave“ iskazana u okviru Košarice s proizvodima. Za narudžbe preko 1.000,00 HRK troškovi dostave se ne zaračunavaju.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U suprotnom, naknadne se reklamacije neće moći uvažiti.

Kupac postaje vlasnik robe tek nakon što je u cijelosti izvršio plaćanje robe i troškove dostave, te potpisao dokumente o preuzimanju robe.

Elektrokovina Adria d.o.o. uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih djelova.

Povrat ili reklamacija

U skladu s odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana od dana primitka kupljenih proizvoda, te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

Da bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, treba obavijestiti Elektrokovina Adria d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to izjavom poslanom poštom na adresu Elektrokovina Adria d.o.o., Vukovarska 52a, 21000 Split, telefaksom na 021/537-903 ili elektroničkom poštom na prodaja@elektrokovina-adria.hr, a može se koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Odgovor ćete dobiti u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji možete preuzeti ovdje:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Elektrokovina Adria d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Elektrokovina Adria d.o.o. može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana na adresu sjedišta tvrtke.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Elektrokovina Adria d.o.o., Vukovarska 52a, 21000 Split,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Elektrokovini uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 021/537-900 ili se javi na prodaja@elektrokovina-adria.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

U skladu sa Zakonom korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez orginalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen sa primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti za 10 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun i vraća za konkretni proizvod, 20 % ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda. Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu sa deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda , i usklađeno sa pravima Kupca navedenim u jamstvenoj izjavi.

U skladu s odredbama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 5. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

_______________

Odgovornost za materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima :

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

 1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
 2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 3. redmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kad postoje materijalni nedostaci

(1) Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

(2) Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

(3) Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).

(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Skriveni nedostaci

(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.

(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Rokovi u slučaju popravka, zamjene i sl.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva članka počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Obavijest o nedostatku

(1) U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru.

(2) Ako obavijest o nedostatku koju je kupac pravodobno poslao prodavatelju preporučenim pismom, brzojavom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne prodavatelju, smatra se da je kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti prodavatelja.

_______________

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

 • U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
 • Postupak pred sudovima časti iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
 • Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga članka.
 • Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Zaštita privatnosti

Tvrtka Elektrokovina Adria d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Elektrokovina Adria d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Kontakt

Elektrokovina Adria d.o.o.
Kopilica 62, 21000 Split
OIB: 86742905038, MB: 060136016

tel: 021/537-900

mob: 099/7334869
fax: 021/537-903

e-mail: prodaja@elektrokovina-adria.hr
http: www.elektrokovina-adria.hr