Crpna postrojenja

Potreba za ovom vrstom proizvodnje nastala je zbog specifičnih zahtjeva korisnika koji svoje tehničke zahtjeve nisu mogli rješiti unutar standardnog proizvodnog programa proizvođača crpki.

Ovdje ističemo neke primjene:

  • Visokotlačni moduli
  • Booster moduli za povišenje tlaka u cijevovodu
  • Vakum moduli za poboljšanje usisa
  • Crpke sa usisno-rashladnim plaštem za niske vode
  • Crpne stanice za podzemne, oborinske i fekalne vode

 

Vodovod Dubrovnik d.o.o. – CS Zagruda

 

Vodovod Zadard.o.o. – CS Vrsi

 

Općina Donji Kukuruzari – Kontejnerska hidrostanica