Zamjena hidroforskog postrojenja – KBC Osijek

Izvršena je demontaža postojećeg hidroforskog postrojenja (crpki, cjevovoda, tlačnih posuda) te montaža novih hidrostanica.
Ugrađena je hidrostanica sa tri crpke za pitku vodu Hydro MPC-E 3 CRE 45-2 i hidrostanica sa tri crpke za omekšanu vodu Hydro Multi-E 3 CRE 10-5.
Također je izvršena demontaža postojećeg cjevovoda i montaža novog cjevovoda iz PVC-a, preinaka razvodnog ormara, postavljanje nove rasvjete i gromobranske zaštite.

Posted in Novosti.